MUDr. Miloš Mádr
Praktický lékař

Motto: Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více.

NOVINKY

Dále pracujeme.

Příjem nových pacientů obnoven.