MUDr.Miloš Mádr, 

praktický lékař pro dospělé

absolvent Vojenské lékařské akademie v Hradci králové, jenž završil svá studia na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1989.
Atestace z chirurgie 
Atestace ze všeobecného lékařství